Samenwerking van Vexpan en het Platform Betononderhoud*)

De afgelopen decennia zijn er in ons land enkele honderden parkeergarages gebouwd. Voor een succesvolle exploitatie ging de aandacht van eigenaren en exploitanten aanvankelijk vooral uit naar aspecten zoals routing, indeling, uitstraling en comfort. Vandaag de dag speelt ook de technische levensduur van parkeergarages een belangrijke rol. De komende jaren zal namelijk veel moeten worden geïnvesteerd in het onderhoud aan de betonnen draagconstructie en de renovatie van de vloeren.

U kunt zich tot 1 maart 2016 aanmelden via www.betonvereniging.nl

Wij van FloorBridge-Nederland zijn ervan overtuigd dat onze innovatie dilatatiesystemen een waardevolle bijdrage kunnen zijn voor de technische levensduur van parkeergarages.

*)In het Platform Betononderhoud zijn onder meer vertegenwoordigd de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR), Vereniging van Leveranciers van Betonreparatieproducten (VLB), Vereniging van Adviseurs BetonOnderhoud en –Reparatie (VABOR) en Betonvereniging.