Woensdagmiddag 16 maart is, in de Reehorst in Ede, de startsessie van Duurzame Parkeergarages begonnen. Deze samenwerking van de Vexpan en Platform Betononderhoud is vooral gericht op onderhoud van beton en ontwerpen/eisen van nieuwbouw en heeft een aantal goed ingevoerde keynote sprekers bereid gevonden met name praktijk gerichte zaken onder de aandacht te brengen. Het voert te ver om het geheel samen te vatten maar wat duidelijk is geworden zijn o.a. de volgende zaken:

Middels gekleurde post-it blaadjes kon in de pauze, per categorie, vragen aan het forum gesteld worden. Dat gaf aanleiding tot uitgebreide standpunt verschillen. In de vervolgsessies zal hier zeker dieper op in gegaan worden. Vooral dilataties (onze specialiteit) en visie/strategie vragen om een aparte paragraaf.