In deze tijd bijna alle politieke partijen het woord duurzaam voorin de mond hebben en menig kiezer daar nu eindelijk toch wel de waarheid van begint in te zien, vind ik het tijd om dit naar de bouw door te trekken.

Hergebruik.
Cradle to Cradle (C2C) is een term die al enige tijd in vele sectoren opgang doet, zo ook in de bouw.
Het niet verspillen, maar hergebruiken van materialen die vrij komen na de economische levensduur is voor een ieder een acceptabel idee. Als echter blijkt dat de aanschaf van C2C producten duurder is, neemt de animo rap af. In de laatste tien jaar heeft Nederland maar een handvol proef- projecten weten te realiseren onder de titel C2C of biodynamisch/ecologisch. Kosten spelen, naast onwennigheid en geitenwollen sokken imago, een voorname rol.

Duurzaam.
Laten we ons dan beperken tot duurzaam, dus werken met producten die een juiste balans hebben tussen levensduur, onderhoud en kosten. Daar kan niemand echt bezwaar tegen hebben, toch?
Kies voor een product dat in aanvang misschien niet eens duurder is, maar wel een zorgeloos en onderhoudsarm levensduur perspectief biedt. Het gaat om de Total Cost of Ownership (TCO), nietwaar!

Goedkoopste wint?
Helaas is de bouw zo doordrongen van het al jarenlang geldende principe dat de laagste inschrijver in basis de opdracht krijgt, dat menig bouwbedrijf TCO links laat liggen. Het begint vaak al bij de architect en constructeur, die willen voldoen aan de veronderstelling dat veel opdrachtgevers alleen naar kosten kijken, is dat wel zo? Natuurlijk wil elke ondernemer zijn kosten in de hand houden, maar ook daar gelden lange termijn doelstellingen.

Goedkoop is duurkoop?
Als de overheid een duurzame visie neerlegt en deze niet elke vier jaar wijzigt vanwege aankomende verkiezingen dan kunnen bedrijven duurzamer investeren. Want onderhoudskosten zijn dure, uitgestelde bouwkosten. De factor loopt snel op.

Zo blijkt uit onderzoek dat ;
maatregelen tijdens uitvoering van de bouw; 1 kosteneenheid
preventief onderhoud;                                         5 kosteneenheden
correctief onderhoud:                                        25 kosteneenheden
vervanging:                                                        125 kosteneenheden
Telkens een factor 5, en je kunt dus stellen dat goedkoop duurkoop is.

Gevolgen.
Het gaat soms om belangrijke constructieve keuzes, maar soms om details met ingrijpende gevolgen.
Bij elk bedrijf is onderhoud een verstoring van het productieproces, of soms zelf een stillegging daarvan. Een ongeluk tijdens het gebruik is een inbreuk op veiligheid. Een onverzorgd uiterlijk of mindere hygiënische omstandigheden doen opdrachtgevers afhaken.
Die kosten zijn toe te rekenen aan de initiële bouwkosten.

Ieders verantwoordelijkheid.
Nu alle kiezers, inwoners van Nederland en omstreken, dus ook u als lezer van dit artikel, duidelijk is gemaakt dat ons milieu echt aan wederopstanding behoefte heeft, is het moment daar om, als mens, opdrachtgever, medewerker, bouwer, architect, adviseur en leverancier, u de vraag te stellen: nemen we de juiste beslissing.
Help elkaar de juiste vragen te stellen opdat een juiste keuze gemaakt kan worden.