Al meer dan 10 jaar wetgevend voorgeschreven en nog steeds een probleem:

Trillingen en Heftrucks

Deze week kreeg ik een oud logistiek magazine onder ogen en hierin viel me een artikel op over heftruck stoelen. De stoelen zijn nu ook met trillingindicators verkrijgbaar die trillingen visueel zichtbaar maken. Via duidelijke indicatielampjes (groen, geel en rood) ziet de heftruckchauffeur in één oogopslag of de werkomstandigheden te veel schadelijke trillingen veroorzaken. Het systeem kan zelfs zó worden ingesteld dat de heftruck automatisch stopt als de trillingen te intens zijn. Bovendien kan de leidinggevende karakteristieken uitlezen via Excel en kan worden nagegaan of de wettelijke normen niet worden overschreden.

Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid en dus zocht ik op het logistieke internet naar meer berichtgeving.

De koppen lusten er geen brood van, zal ik maar zeggen:

“ Trillingen heftruck visueel zichtbaar ”

“ Trillingsproblemen voor heftruck chauffeurs”

“ Unieke trillingstest met 4 reachtrucks”

“ Pak trillingen aan “

“ Schokkende resultaten trillingsonderzoek”

“ Wetgeving dwingt tot actie rondom heftruck”

“ Schade door trillingen voorkomen”

“ Rustig aan met heftruck, niet te veel schokken”

“ Werkgever aansprakelijk voor gezondheidsschade”

“ Bewijslast geen schuld ligt bij werkgever”

Verantwoordelijk.

Feitelijk gezien is de werkgever aansprakelijk als de werknemer uitvalt door bijvoorbeeld de gevolgen van trillingen of lawaaidoofheid en daardoor niet meer inzetbaar is.

Dit staat in de nieuwe Europese wetgeving (staatsblad fysische agentia, mechanische trillingen, 5-7-2005). Dit betekent dus ook dat de kosten aan eventueel gemist inkomen bij afkeuring of langdurige ziekte op hem zijn te verhalen. Een verstandige werkgever zorgt dat hij weet hoe de zaken erin zijn bedrijf voorstaan, nu dus ook als het gaat om trillingen van heftrucks. Hij kan drempels verwijderen, gaten vullen, voegen vernieuwen. De stand der  techniek heeft sprongen gemaakt.

Waar schuit het probleem.

In veel van de artikelen werd gesproken over wat de leveranciers van heftruck en heftruckstoelen er aan kan doen om de chauffeur te beschermen tegen al dit onheil. Arbodiensten, adviesconsultants, testbureaus en journalisten gaan helaas heel gemakkelijk voorbij aan de oorzaak. Naast de rijstijl, vooral verantwoordelijk voor horizontale trillingen, is de vloer de grootste boosdoener. Meer specifiek de naden en voegen in de vloer wel te verstaan. Met name in gebouwen, productielocaties en logistieke centra als DC’s en magazijnen waar nog geen gebruik is gemaakt van de zogenaamde supervlak vloeren, klasse 1. Maar zelfs als die er wel in liggen zijn de noodzakelijke uitzetvoegen, ook wel dilatatievoegen, meestal van traditionele aard. En daar schuilt nu juist het probleem in. Een vlakke vloer maar een stuiterende, kapotte, te grote, of metalen voegconstructie geeft schade aan de heftruck ( set wielen is al gauw € 2000,= en een printplaatje een veelvoud), de chauffeur (lage rugproblemen), de medewerkers in de buurt (onnodig extra lawaai tot 100dB). De productiviteit lijdt hieronder, het werkplezier neemt af, de waardering ontbreekt. Besteed dus aandacht aan vaak het grootste bedrijfsmiddel, de vloer.

En vergeet het belang niet van een klein detail; de vloervoegen.

Immers de zwakste schakel bepaalt het resultaat.

Oplossing.

Een oplossing tegen onnodige trillingen is FloorBridge, een innovatief dilatatieprofiel, dat met name ingezet wordt om bestaande vloeren weer te laten voldoen aan de huidige eisen en zo de werkgever kan helpen zijn medewerkers beter te laten presteren. De golvende sinus vorm zorgt voor optimale en geleidelijke last overdracht zonder schokken of trillingen, tussen twee vloerdelen. De voordelen nemen toe naarmate de hardheid van de wielen toeneemt. Dan neemt namelijk ook de contactdruk toe die verantwoordelijk is voor de schade aan vloer en truck (en mens). Omdat het FloorBridge profielsysteem geen metalen bevat kan het direct en volkomen vlak geslepen worden met de naast liggende betonvloeren. Een unieke eigenschap. Er is ook een model voor gecoate vloeren. Een gegarandeerde levenslange oplossing is dus nu binnen handbereik.