Waarom? De sinus wordt toegepast in het systeem waar ik het in dit artikel over wil hebben.
En schade omdat dat meestal het gevolg is waarom de sinus wordt toegepast, kan je het nog volgen?
OK! Kan ik me voorstellen.

Krimpen en uitzetten in betonnen vloer constructies dat is waar ik het over wil hebben.
Dat horizontale vloer bewegingen een crème is voor constructeurs en bouwers van vloerconstructies.
Maar nog erger voor de in de loop der jaren bedachte oplossingen.

Nog heel even terug naar de kern van het probleem: krimpen en uitzetten in horizontale vloerconstructies.
Beton zet, net als de meeste andere materialen, uit als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. De mate waarin een materiaal krimpt of uitzet wordt aangegeven met de thermische uitzettingscoëfficiënt. De thermische uitzettingscoëfficiënt wordt uitgedrukt per ˚C.

Voor de thermische uitzettingscoëfficiënt van beton is de thermische uitzettingscoëfficiënt van het toeslagmateriaal van grote invloed. Voor grindbeton ligt de thermische uitzettingscoëfficiënt rond 12 x 10-6 per ˚C en voor beton met harde kalksteen als toeslagmateriaal rond 8 x10-6 per ˚C. Voor lichtbeton varieert de thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 7 en 11 x 10-6 per ˚C.

Rekenvoorbeeld
De zon verwarmt een grindbetonplaat (lengte 10 m) van 15 ˚C naar 40 ˚C.
Temperatuurverhoging: 25 ˚C
Thermische uitzettingcoëfficiënt : 12 x 10-6 per ˚C
Per meter zet de plaat uit 25 x (12 x 10-6) m = 0,3 mm/m
De hele plaat met een lengte van 10 m zet dus 10 x 0,3 = 3 mm uit.
Andersom geldt bij afkoeling dezelfde rekenwijze.
(Bron: beton lexicon)


Met bovenstaande kennis in het achterhoofd zijn de grondleggers van het floorbridge-systeem vernuftig mee omgegaan. Neem de sinus (kennen we nog van de wiskunde les) een geschikte schuimband en een epoxy mortel! Zet het in de juiste breedte en diepte in de te overbruggen betonnen vloerdelen en je krijgt een perfecte gladde dilatievoeg. Bestand tegen hoge drukbelastingen en vrijwel, zo niet geheel bestand tegen beschadigingen. Wil je meer weten over deze systemen? Kijk dan op onze-oplossing